Fyzio-centrum

Ivana Daňková, DiS
Emy Destinnové 852
25264 Velké Přílepy
Tel.: 777808361

ordinační hodiny: pondělí - pátek
info@fyzio-centrum.cz

Více o metodě

Zakladatelem Vojtovy metody je český neurolog, profesor Dr. Václav Vojta.

Vojtova metoda zahrnuje nejen reflexní terapii, ale i neurokineziologické vyšetření čili vyšetření primitivních reflexů, polohových testů dle Vojty a spontánní motoriku dítěte, kterými se určuje na jakém vývojovém stupni se dítě nachází a zda je ohrožené „pouze“ v poruše koordinace pohybu spojené s blokádou hlavových kloubů, s asymetrií, která může následně vést ke skoliózám páteře, ortopedickým vadám, vertebrogenním  poruchám atd.

Anebo zda je dítě ohrožené vývojem dětské mozkové obrny (https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btsk%C3%A1_mozkov%C3%A1_obrna)

Toto vše můžeme rozpoznat již do 3měsíce věku dítěte.

Cvičení, čili reflexní terapie spočívá v aktivaci spoušťových zón a výchozí poloze dítěte, čímž aktivujeme přes  centrální nervový systém narušené funkce svalů či celých svalových skupin (v mozku aktivujeme vrozené pohybové vzory)

Spoušťové zóny a výchozí poloha jsou přesně dané. Základní výchozí polohy jsou na břiše, na zádech a na boku a poté k nim přiřazené modifikace.

Aby byla Vojtova metoda úspěšná je potřeba ji provádět až 4xdenně, čili musí být zaučen někdo z rodinných příslušníků, kteří  budou Vojtovu metodu cvičit s dítětem v domácím prostředí.

Indikací k Vojtově terapii jsou  pohybové poruchy  či řada dalších onemocnění např.

Centrální koordinační porucha v kojeneckém věku

Pohybové poruchy vznikající poškozením mozku

Svalové onemocnění

Skoliózy

Problémy dýchacích, polykacích a žvýkacích svalů

Luxace kyčelních kloubů atd.

 

Vojtovu metodu používáme nejen u dětí, ale i u dospělých

Např. při vertebrogenních onemocněních

Stavy po operacích

Skoliózy atd